{关键字}
{关键字}{关键字}{关键字}
{关键字}

Đầu Đọc Thẻ Từ Xa TE8-A

{关键字}

Đầu Đọc Thẻ Từ Xa TE8-A. Khoảng cách đọc thẻ được điều chỉnh từ 3-15 mét. Nó có thể xuyên qua  màng cách nhiệt chống phá của bất kỳ xe hơi nhập khẩu nào; góc đọc thẻ là 60 độ,...

    Phương pháp đánh casino-Casino online nước ngoài